Home    l    About Us     l     Mission Vision     l     Products     l     News & Activity     l     Contact

    Sport Pure Race             Racing                  20K                 Turbo Diesel             Touring               HPX                    Urania                 Paraflu 11
 

 
 

PARAFLU 11 - น้ำยาหม้อน้ำเพื่อป้องกันการแข็งตัวและช่วยระบายความร้อนของน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น

น้ำยาหล่อเย็นสำหรับหม้อน้ำรถยนต์สูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสม ETHYLENE GLYCOL  เหมาะสำหรับการใช้ป้องกันในระบบการระบายความร้อนของรถยนต์ทุกประเภทได้เป็นอย่างดี ทั้งรถยนต์ธรรมดาทั่วไป  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดหนักและขนาดเบา เรื่อยไปจนถึงรถแทร็กเตอร์และรถขุดดินต่างๆ

 

Paraflu 11 เป็นผลทดสอบอันล้ำค่าจากการค้นคว้าและวิจัยจากสถาบันการวิจัย FL Selenia  ที่สามารถตอบสนองการใช้งานของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะแม้แต่ในสภาพที่มีปัญหาค่อนข้างรุนแรง  Paraflu 11 จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายความร้อนจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เมื่อผสมเข้ากับน้ำในสัดส่วน 50%  รวมถึงให้การปกป้องสูงสุดในเรื่องของ

  • ปัญหาการก่อตัวของตะกรัน
  • ปัญหาหม้อน้ำรถยนต์ร้อนหรือระเบิด เมื่อต้องผจญกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุ ปัญหารถติดบนทางด่วนหรือปัญหาการจราจรในตัวเมืองต่างๆ (รองรับอุณหภูมิที่สูงได้ถึง 110 องศาเซลเซียส)
  • ปัญหาการกัดกร่อนของชิ้นส่วนในระบบน้ำหล่อเย็นของตัวเครื่องยนต์ (เช่น เหล็กหล่อ อลูมิเนียม และแผ่นโลหะทองแดง) 
  • ปัญหาการบวมหรือการขยายตัวของวัสดุที่เป็นยางหรือพลาสติกในวงจรระบบหล่อเย็น

ข้อแนะนำในการใช้งาน

ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นทั้งหมดทุกๆระยะเวลา 2 ปี หรือเมื่อมีการใช้งานรถยนต์ไปทุกๆ 60,000 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ผู้ใช้ควรผสมน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำในอัตราส่วนร้อยละ 50  อย่าใช้น้ำยาหล่อเย็นสูตรเข้มข้นนี้เพียงอย่างเดียวกับตัวเครื่องโดยตรง และอย่าผสมน้ำยาหล่อเย็นกับสารหรือน้ำยาชนิดอื่นๆ

ผ่านการรับรองโดย
FIAT, LANCIA, MASERATI, IVECO

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

FIAT 9.55523, CUNA NC 956-16, IVECO 18-1830 ASTM D6210 Type 1-FF

ราคา 350 บาท/ลิตร. (ราคายังไม่รวม VAT.)